NAŠE ČASOPISY
Kedykoľvek kliknite pre zobrazenie ponuky naších časopisov.

PLÁN KONGRESOV A KONFERENCIÍ NA ROK 2017

VAKCINOLÓGIA A VYUŽITIE MATEMATICKÉHO MODELOVANIA V EPIDEMIOLÓGII CHORÔB PREVENTABILNÝCH OČKOVANÍM IV
12. september 2017, Martin
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH


32. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA
22. – 23. september 2017, Staré Hory
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.


CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE DETSKÝCH GASTROENTEROLÓGOV
22.-23. september 2017, Bojnice
MUDr. Renáta Szepeová, PhD.

XXIII. VAKCINAČNÝ DEŇ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
28. september 2017, Žilina
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

AKTUALITY V OČKOVANÍ
29. – 30. september 2017, Košice
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD.

KONFERENCIA GYNEKOLÓGOV A SEXUOLÓGOV
6.-7. október 2017, Demänovská Dolina
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
MUDr. Igor Bartl

XV. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII
10.-11. október 2017, Prešov
PhDr. Vlasta Baňasová, PhD.

XVIII. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE SURVEILLANCE NEMOCNIČNÝCH NÁKAZ
10.-11. október 2017, Tále okr. Brezno
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.

II. ČESKO – SLOVENSKÁ MULTIDISCIPLINÁRNA KONFERENCIA
20. – 21. október 2017, Bratislava

FUNKČNÁ UROLÓGIA - MULTIDISCIPLINÁRNE SYMPÓZIUM
10.-11. november 2017, Demänovská Dolina
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.


145. INTERNISTICKÝ DEŇ
23. november 2017, Bratislava
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP

12. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES
s medzinárodnou účasťou
22.-25. november, Martin
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

XIX. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ
7. december 2017, Prešov
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.

____________________________________________________________________________________

USKUTOČNENÉ PODUJATIA 2017

USKUTOČNENÉ PODUJATIA 2016

USKUTOČNENÉ PODUJATIA 2015
Kontaktujte nás
A-medi management, s.r.o.
Stromová 13
831 01 Bratislava, Slovensko
Telefonický kontakt
+421 (2) 55 64 72 47
Kontaktný e-mail
amedi@amedi.sk
Sociálne spojenie
©2017 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.
navrhol, nakreslil, naprogramoval a rozhýbal webdizajn.glirp.sk