Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Myopatia indukovaná hypolipidemickou liečbou
Myopatia indukovaná hypolipidemickou liečbou
Ľubomíra Fábryová
Počet pacientov užívajúcich hypolipidemickú liečbu (aj kombinačnú) z roka na rok narastá. V celosvetovom meradle
najčastejšie predpisovanými hypolipidemikami sú statíny, ktoré sa stali liekmi prvej línie, ako aj základným kameňom
kombinačnej hypolipidemickej liečby (statín s ezetimibom alebo statín s fenofibrátom). Na Slovensku je situácia veľmi
podobná. V klinickej praxi závisí náš úspech od adherenie a od perzistencie pacienta k hypolipidemickej liečbe. Hypolipidemickú
liečbu (statín, statín v kombinácii s nestatínovým hypolipidemikom) väčšina pacientov toleruje dobre, percento
nonadherentných pacientov býva okolo 15 – 20 %. Najčastejšou príčinou nonadherencie alebo prerušenia hypolipidemickej
liečby je až v 65 % práve svalová symptomatológia.
statíny ezetimib fenofibrát suboptimálna adherencia a perzistencia na hypolipidemickej liečbe myopatia myalgia myozitída rabdomyolýza
Interná med. 2015; 15 (12): 533-537
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov
©2019 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by