www.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.skwww.amedi.sk Pokyny pre autorov - amedi.sk
www.amedi.skorganizátor podujatia www.amedi.sk
www.amedi.sk
3. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE A KARDIOLÓGII
6.-7. február 2020
www.amedi.skMiesto konania
Holiday Inn
Športová 568/2, 010 10 Žilina
www.amedi.skTermín podujatia
6. - 7. 2. 2020
www.amedi.skKoniec registrácie 03. 02. 2020
www.amedi.skRegistrácia
www.amedi.skZaregistrujte sa na podujatie.
www.amedi.skPotrebujete poradiť?
www.amedi.skKontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
www.amedi.sk
www.amedi.sk
POKYNY PRE AUTOROV

• kazuistika z odboru kardiológia alebo iného odboru internej medicíny
• abstrakt musí obsahovať názov prednášky, autorov (priezvisko a iniciálka mena, priezvisko a meno prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská
• akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
• názov prednášky a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy
• prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium s dostupným interaktívnym hlasovaním
• akákoľvek obrazová dokumentácia a video dokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta
• prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na marketing@amedi.sk najneskôr do 15. 12. 2019
• všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
• o prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor
• o prijatí práce do programu bude korešpondujúci autor informovaný
mailom po zostavení programu
• maximálny časový rozsah prezentácie je 10 min.
• autori prác, ktorí sa umiestnia v jednotlivých blokoch na 1. až 3. mieste sa zaväzujú spracovať kazuistiky v textovej podobe na publikáciu v časopisoch Interná medicína, resp. Kardiológia pre prax
• abstrakty nespĺňajúce uvedené kritériá sa nebudú akceptovať na posúdenie vedeckým výborom


E-POSTER POKYNY
 
• e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
• veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
• súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu marketing@amedi.sk v termíne do 25. 1. 2020
• aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

• abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov, ktorý dostanú všetci registrovaní účastníci podujatia
• vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do blokov
• vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú kazuistiku do programu formou prednášky alebo e-posteru
• súťaž vyhodnotí vopred stanovená nezávislá porota a výsledky budú zverejnené počas podujatia „Kazuistiky v internej medicíne a kardiológii“
• videozáznam z prednášok bude zverejnený na webe podujatia. V prípade, ak nesúhlasíte so zverejnením, oznámte nám to najneskôr 5 dní po skončení podujatia mailom na marketing@amedi.sk
• prví autori prezentácií sú oslobodení od platby registračného poplatku
• prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte: elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk, alebo mailom na marketing@amedi.sk pri dodržaní stanoveného termínu.
• pokyny na prihlásenie na aktívnu účasť nájdete na: www.amedi.sk
• podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
www.amedi.skPartneri
www.amedi.skĎakujeme.
www.amedi.skwww.amedi.sk
Partner
www.amedi.sk
©2019 www.amedi.sk, www.amedi.skvšetky práva vyhradené
www.amedi.skKopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal