Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Sekcia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin
CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE
DETSKÝCH GASTROENTEROLÓGOV
Termín: 22.-23.09.2017
Miesto konania
Hotel Pod zámkom
Hurbanovo námestie 1581/2, 972 01 Bojnice
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Hlavná téma
Gastroenterologické kazuistiky

Prihláška k aktívnej účasti
Prihlášku k aktívnej účasti spolu s abstraktom
prosím zasielajte do 15. 08. 2017:

• elektronicky prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
• mailom na marketing@amedi.sk.

• Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12b, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.
• Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
• Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek.
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru
• Názov práce, autori, (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora podčiarknuť).
• Pracovisko bez skratiek.
• Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.

Abstrakty prednášok budú publikované v Suplemente, ktorý obdrží každý účastník pri registrácii.

Potvrdenie o účasti
Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania
s pridelením kreditov CME
Partneri
Ďakujeme.
HLAVNÍ PARTNERI
©2018 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal