ZOZNAM AKTUÁLNYCH PODUJATÍ
Konferencia
32. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA
s medzinárodnou účasťou
venovaná životnému jubileu doc. MUDr. Jaroslavy Strnovej, CSc.
Miesto konania
Doškolovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne
Staré hory
Termín podujatia
22.-23.9.2017
Koniec registrácie 18. 09. 2017
Konferencia
CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE
DETSKÝCH GASTROENTEROLÓGOV
Termín: 22.-23.09.2017
Miesto konania
Hotel Pod zámkom
Hurbanovo námestie 1581/2, 972 01 Bojnice
Termín podujatia
22.-23.09.2017
Koniec registrácie 18. 09. 2017
Konferencia
XXIII. VAKCINAČNÝ DEŇ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Osýpky – aktuálny európsky problém
Miesto konania
Hotel Slovakia
Antona Bernoláka 3231/2A, 01 001 Žilina
Termín podujatia
28. 09. 2017
Koniec registrácie 25. 09. 2017
Konferencia
AKTUALITY V OČKOVANÍ
Miesto konania
Boutique Hotel Maraton
Košice
Termín podujatia
29.-30. 9. 2017
Koniec registrácie 27. 09. 2017
Konferencia
KONFERENCIA GYNEKOLÓGOV
A SEXUOLÓGOV
6.-7. október 2017
Miesto konania
Hotel Grand Jasná
Demänovská dolina
Termín podujatia
6.-7.10.2017
Koniec registrácie 04. 10. 2017
Konferencia
XV. CELOSLOVENSKÁ
KONFERENCIA SESTIER
PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII
10. – 11. október 2017
Miesto konania
Krajský úrad Prešov

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Termín podujatia
10. 10. 2017
Koniec registrácie 06. 10. 2017
Konferencia
XVIII. SURVEILLANCE NEMOCNIČNÝCH NÁKAZ
konanej pod záštitou Hlavného hygienika SR
Miesto konania
Hotel Stupka
TÁLE okr. Brezno
Termín podujatia
10.-11.10.2017
Koniec registrácie 13. 10. 2017
Konferencia
II. ČESKO-SLOVENSKÁ MULTIDISCIPLINÁRNA KONFERENCIA
„KONZÍLIUM V REÁLNEJ PRAXI: PACIENT V CENTRE ZÁUJMU“
Miesto konania
DoubleTree by Hilton Hotel
Bratislava, Slovakia
Termín podujatia
20.-21.10.2017
Koniec registrácie 09. 10. 2017
Kongres
12. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES
s medzinárodnou účasťou v Martine
a 49. GALANDOVE DNI
Miesto konania
Aula Magna, JLF UK
Malá Hora 4A, Martin
Termín podujatia
22. 11. 2017 - 25. 11. 2017
Koniec registrácie 13. 11. 2017
Kongres
145. INTERNISTICKÝ DEŇ
23. november 2017
Miesto konania
Hotel Saffron
Radlinského 27,
811 07 Bratislava
Termín podujatia
23.11.2017
Koniec registrácie 21. 11. 2017
Konferencia
XIX. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ
7. december 2017
Miesto konania
Sála B Obvodného úradu,
Sála A Obvodného úradu, Prešov – Sekcia ošetrovateľstva
Námestie mieru 3, Prešov
Termín podujatia
07. 12. 2017
Koniec registrácie 04. 12. 2017
©2017 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

navrhol, naprogramoval a rozhýbal