organizátor podujatia www.amedi.sk
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS
I.Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratisla
XX KONGRES SEKCIE GYNEKOLOGICKEJ ENDOSKOPIE SGPS
12.-13. apríl 2019
Miesto konania
Hotel Bratislava
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Kde?
Hotel Bratislava, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava
Záštitu nad podujatím prevzala generálna riadietľka UNB
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH
Partneri
Ďakujeme.
Partner
©2019 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal