NAŠE ČASOPISY
Kedykoľvek kliknite pre zobrazenie ponuky naších časopisov.

Ponuka služieb spoločnosti A-medi management, s.r.o.

Spojenie vydavateľskej činnosti s prípravou podujatí sa ukázalo ako najvhodnejšia symbióza, kde vzájomné prepojenie umožňuje využiť databázy lekárov, prednášajúcich, účastníkov a vystavujúcich spoločností. Nespornou výhodou A-medi management, s.r.o ako organizátora podujatí je silné zázemie - grafické štúdio, tlačiareň, médium - odborné časopisy, tím skúsených odborníkov, overená spolupráca s dodávateľskými spoločnosťami - catering, technická podpora, spoločenské programy a aktivity. Výstup z podujatia následne vieme odprezentovať v relevantnom časopise. Ponúkame možnosť prípravy AD testov, ich realizáciu a riešenie v rámci konkrétneho podujatia, taktiež spracovanie výsledkov. Vieme zabezpečiť zaradenie podujatia do systému CME.


Pre organizáciu Vašej akcie zabezpečíme:

výber miesta konania podujatia
spracovanie návrhu rozpočtu, zmluvné a finančné zaistenie akcie
prípravu, tlač a vydávanie certifikátov
prípravu všetkých tlačových materiálov (pozvánky, suplement abstraktov, tlačové správy)
webovú stránku podujatia
prípravu vizitiek, reklamných banerov, reklamných predmetov
medializáciu podujatia – prípravu a zasielanie pozvánok, mailing, uverejnenie informácie o podujatí vo vybraných periodikách vydavateľstva A-medi management
oslovenie účastníkov – zasielanie pozvánok, evidenciu návratiek na podujatie
zabezpečenie kreditov /CME/
technické zabezpečenie podujatia
registráciu účastníkov podujatia
catering počas konania podujatia /coffee break, obed, recepcia/
spoločenský program, sprievodné programy a aktivity
ubytovanie
dopravu
zabezpečenie tlačovej konferencie, publikácie v médiách personálne zabezpečenie podujatia
personálne zabezpečenie podujatia v SR aj v zahraničí

Kontaktujte nás
A-medi management, s.r.o.
Stromová 13
831 01 Bratislava, Slovensko
Telefonický kontakt
+421 (2) 55 64 72 47
Kontaktný e-mail
amedi@amedi.sk
Sociálne spojenie
©2017 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.
navrhol, nakreslil, naprogramoval a rozhýbal webdizajn.glirp.sk