S5
2016
SUPLEMENT INTERNÁ MEDICÍNA
Ide o prílohu k časopisu Interná medicína. (nedá sa objednať samostatne)
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu SUPLEMENT INTERNÁ MEDICÍNA S5/2016
Najaktuálnejšie odporúčania pre manažment očkovania proti chrípke
Chrípka – klinický priebeh a patogenéza
Zuzana Krištúfková
Zhodnotenie pandémie chrípky v rokoch 2009 – 2010 v SR
Katarína Krajčírová, Zuzana Krištúfková
Očkovanie proti chrípke
Jarmila Pertináčová
Očkovanie tehotných žien proti chrípke
Mária Štefkovičová, Vladimír Oleár, Mária Kopilec Garabášová
Manažment očkovania proti chrípke v ambulancii všeobecného lekára
Silvia Ožvoldíková
Rôzne
Influvac subjednotková vakcína proti vírusu chrípky
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu SUPLEMENT INTERNÁ MEDICÍNA
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov
©2017 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

navrhol, naprogramoval a rozhýbal