Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Abnormality placenty v sonografickom obraze
A. Bašková, K. Biháriová, D. Micenková, M. Vagaská, M. Vodecký, J. Višňovský
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
SÚHRN

Práca poskytuje prehľad súčasných svetových, literárnych aj elektronických zdrojov
z oblasti využitia ultrazvukovej diagnostiky v pôrodníctve so zameraním na abnormality
placenty.

SUMMARY

The paper provides an overview of current world literary and electronic resources
from the field of ultrasound diagnostics in the obstetrics with focus on the placenta.

Keywords: placenta, pregnancy, ultrasound
placenta tehotnosť ultrazvuk
Slov. Gynek. Pôrod., 25, 2018, s. 64 – 69
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by