Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Abstrakty odborných príspevkov konferencie SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP
Abstrakty odborných príspevkov
Martin Redecha, Jaroslav Feyereisl a kolektív
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
HLAVNÉ TÉMY

- SÚČASNÉ PROBLÉMY V GYNEKOLÓGII A PÔRODNÍCTVE
- REPRODUKČNÁ MEDICÍNA
- ONKOGYNEKOLÓGIA
- PERINATOLÓGIA
- UROGYNEKOLÓGIA
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 4-17
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by