Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Osobnosti internej medicíny na Slovensku
Akademik ladislav dérer – dnes ešte aktuálnejší vzor integrujúceho lekárskeho myslenia
Miroslav Mikulecký st., Andrej Dukát
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2010
Akademikovi Ladislavovi Dérerovi, jednej z vedúcich osobností československej internej medicíny v 50. rokoch minulého storočia, právom patrí trvalé čestné miesto v radoch slovenských a českých lekárov a vedcov. Prejavuje sa to okrem iného napríklad v pomenovaniach Dérerova medaila Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Nemocnica akademika Ladislava Dérera (názov bol, žiaľ, prechodne zrušený, avšak neskôr bol opätovne obnovený), Dérerova cena Slovenskej lekárskej spoločnosti, Dérerov memoriál.
Interná med. 2010; 10 (2): 97-101
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by