Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
Aké komplikácie hrozia pacientkam s gestačným diabetes mellitus?
M. Gáborová, V. Doničová, S. Grešová, A. Brandeburová, J. Štimmelová, D. Tokárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Gestačný diabetes mellitus (GDM) môžeme definovať ako akýkoľvek stupeň glukózovej intolerancie, ktorý vznikol počas tehotenstva a zvyčajne vymizol krátko po pôrode. Patofyziologicky má GDM mnoho spoločných znakov s diabetom 2. typu (DM 2). Najznámejším spoločným znakom GDM a DM 2 je inzulínová rezistencia. Rizikovými faktormi vzniku tohto ochorenia sú najmä vek nad 35 rokov a pozitívna rodinná anamnéza DM2. U mladších primigravíd s GDM sa predpokladá skôr vplyv genetickej zložky a životného štýlu pri jeho rozvoji. Môže byť sprevádzaný rôznymi komplikáciami. Z časového hľadiska sú to krátkodobé a dlhodobé komplikácie či už pre matku, alebo pre potomka. Komplikácie, ktoré môžu vzniknúť, sú predmetom tohto článku. Dobrou správou je, že pri správnej kontrole a liečbe GDM možno komplikácie minimalizovať a pozitívne ovplyvniť život matky a plodu. Dôležitá je prísna prevencia budúceho DM2 a pravidelná dispenzarizácia rizikových pacientok.
 
What kind of complications threatens patients with gestational diabetes mellitus?
Gestational diabetes mellitus (GDM) is defined as any degree of glucose intolerance with onset or first recognition during pregnancy. GDM has many common features with type 2. diabetes mellitus (DM2). The best known common agents are insulin resistance and impaired insulin secretion. The risk factors for the development of disease are age above 35 and a positive family history of type 2 diabetes mellitus. On the other hand, so-called diabetogenic lifestyle and genetic foundation are common risk factors in a younger primigravid woman. GDM as a metabolic disease can go along with various complications. We can divide the complications into shortand long-term ones even it is not always possible. Awareness, strict glycaemic control and treatment are essential for elimination of complications and positive mother and child outcomes. Prevention and continuing health care of these pregnant women are number one when speaking about the reduction of future DM2 risk.
Keywords: gestational diabetes mellitus, complications, macrosomia, shoulder dystocia
gestačný diabetes mellitus komplikácie makrozómia novorodenecká hypoglykémia dystokia ramienok
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 28 – 32
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by