Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Ako je to s vakcináciou proti hpv na Slovensku?
M. Redecha
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
V práci sa analyzuje stav vakcinácie proti HPV v podmienkach Slovenska. V porovnaní
s ostatnými vyspelými krajinami je u nás zaočkovanosť minimálna. Plošná
vakcinácia sa zatiaľ nevykonáva, nedostatočne sa rešpektujú odporučenia odbornej
spoločnosti a očkovanie sa často nenavrhuje pacientkám ani v medicínsky indikovaných
prípadoch.
HPV vakcinácia
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 127 – 130
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by