Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Akromegália
Dušan Pávai, Peter Vaňuga, Ivana Ságová, Anna Ganajová, Martin Kužma, Juraj Payer
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2021
Akromegália je choroba, ktorú pri zohľadnení incidencie a prevalencie zaraďujeme k zriedkavým ochoreniam. Ochorenie je charakterizované najmä postupujúcimi somatickými a systémovými metabolickými zmenami, ktoré závažne postihujú svojho nositeľa, znižujú kvalitu jeho života, zvyšujú jeho morbiditu a mortalitu. Dlhé, niekoľkoročné obdobie pred stanovením diagnózy spojené s postupným rozvojom komplikácií je pri tomto ochorení skoro pravidlom. Autor v článku zhrnul súčasný komplexný pohľad na ochorenie s cieľom zvýšiť skorý záchyt pacientov s akromegáliou, začať ich skorú liečbu, a tým zlepšiť prognózu pacientov.

Acromegaly
Acromegaly is classified as a rare disease according to the incidence and prevalence. The disease is mainly characterized by progressive somatic and systemic metabolic changes, which seriously affect its carrier, reduce its quality of life, increasing its morbidity and mortality. It is almost the rule, that long, several year period associated with the development of complications is before diagnosis. In the article, the author has summarised actual global view of the disease and try to increase the early detection of patients with acromegaly, because of their early treatment and improving their prognosis.
Keywords: acromegaly, rare disease, diagnosis, treatment


akromegália zriedkavé ochorenie diagnostika liečba
Interná med. 2021; 21 (4): 149-152
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by