Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Aktinomykotická ooforitída ako nepoznaná príčina septického stavu
Martina Figurová, Magdaléna Kovářová, Vladimír Klinovský, Juraj Payer, Anna Plichtová, Maroš Suchánek
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Za septický stav považujeme akútnu reakciu organizmu sprevádzanú systémovými prejavmi zápalu, vznikajúcu ako
odpoveď na rozsiahlu mikrobiálnu infekciu spôsobenú opakovaným alebo trvalým vyplavovaním patogénov z infekčného
ložiska do celého organizmu. Vyvolávateľa nemusí byť možné vo všetkých prípadoch zachytiť. Infekcia je charakterizovaná
prehnanou reakciou buniek imunitného systému, aktiváciou zápalových mechanizmov s produkciou cytokínov
so systémovými účinkami. Organizmus nie je schopný infekciu lokalizovať a koordinovane zapojiť imunitný
systém. Príznaky môžu zahŕňať poruchy cirkulácie, termoregulácie, zadýchanosť, zlyhanie postihnutých orgánov s rizikom
vzniku septického šoku. Na internú kliniku sa v rámci diferenciálnej diagnózy často prijímajú pacienti s príznakmi
a laboratórnymi parametrami svedčiacimi o septickom stave. V článku sa opisuje prípad 53-ročnej pacientky s tumorom
ovária, ktorej hospitalizácia na onkologickom pracovisku bola zamietnutá a odklonená na internú kliniku pre
dodiagnostikovanie a doriešenie febrilného stavu. Pacientka mala 20 rokov zavedené intrauterinné teliesko (bez akejkoľvek
výmeny, no v čase hospitalizácie na našej klinike už extrahované), schudla 10 kilogramov v priebehu 2 mesiacov,
3 mesiace mala febrility do 39,5 °C, hnačky, bolesti brucha a vracala. CT vyšetrením bol na našom pracovisku nález
hodnotený ako pravostranný tuboovariálny absces. Pacientka podstúpila operačné riešenie na gynekologickej klinike,
preparát bol histologicky vyhodnotený ako aktinomykotická abscedujúca ooforitída, ktorá sa v literatúrach uvádza ako
nežiaduci účinok intrauterinných teliesok mechanizmom dosiaľ nedostatočne objasneným.
karcinóm adnexu absces febrility ileus vnútromaternicové teliesko
Interná med. 2016; 16 (1): 24-26
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by