Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Aktívne sledovanie pacientov s včasným karcinómom prostaty
Michal Horňák, Vladimír Zvara
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2009
Cieľ práce: Po zavedení PSA skríningu do klinickej praxe sa zvýšila incidencia malých lokalizovaných, dobre diferencovaných karcinómov prostaty. V súčasnosti aj tieto nádory sa liečia radikálnymi postupmi, často spojenými so závažnými komplikáciami. Alternatívny postup predstavuje aktívne sledovanie, jeho cieľom je individualizovať liečebné postupy pri včasnom karcinóme prostaty výberom kuratívnej liečby iba pre pacientov s klinicky závažným karcinómom. Metódy: Autori na základe vyhľadávania v databáze MEDLINE a vlastných skúseností urobili prehľad o kritériách na zaradenie do aktívneho sledovania, spôsobe monitorovania počas aktívneho sledovania a indikáciách aktívnej, kuratívnej liečby. Výsledky: Vstupné kritériá zaradenia do aktívneho sledovania sa modifikovali v priebehu rokov. V súčasnosti najčastejšie používané kritériá sú: štádium T1c a T2a, PSA ≤ 10,0 ng/ml, Gleasonovo skóre ≤ 3 + 3 = 6, ≤ 2 pozitívne punktáty z prostaty, ≤ 50 % rozsah karcinómu v punktáte. Indikácie na zmenu liečby: čas zdvojenia PSA < 2 roky alebo zvýšenie histologického stupňa diferenciácie pri rebiopsii. Záver: Aktívne sledovanie individualizuje liečebné postupy pri včasnom karcinóme prostaty na základe biologického správania výberom kuratívnej liečby iba pre pacientov so závažným karcinómom. Častejším používaním PSA skríningu treba očakávať aj v našich podmienkach vzostup incidencie karcinómov prostaty indikovaných na aktívne sledovanie. Zavedenie aktívneho sledovania vyžaduje zaviesť postupy, ktorými možno presne a bezpečne identifikovať pacientov s klinicky nesignifikantným karcinómom prostaty. Zlepšiť informovanosť pacientov a lekárov o prirodzenom priebehu karcinómu prostaty zisteným PSA skríningom a pacientom pomôcť znášať psychickú záťaž žiť s neliečeným karcinómom.
Kľúčová slová: karcinóm prostaty, aktívne sledovanie
Klin. urol. 2009; 5 (2): 59 - 63
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by