Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Litiáza
Aktuálne možnosti liečby distálnej ureterolitiázy
Viktor Michalides, Ivan Minčík
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2018
Liečba ureterolitiázy zaznamenala v posledných desaťročiach významné zmeny. Technologický pokrok umožnil miniaturizáciu urologického inštrumentária, nástup endoskopickej operatívy a významne redukoval indikácie na otvorené operácie. Modernú liečbu distálnej ureterolitiázy predstavujú najmä miniinvazívne techniky kombinujúce vysokú úspešnosť liečby pri relatívne nízkom výskyte komplikácií a v neposlednom rade aj farmakologická liečba.

Present possibilities for the treatment of distal ureterolithiasis
The treatment of distal ureterolithiasis underwent significant changes over the past few decades. Technological advance has enabled miniaturization of urological instrumentation, the onset of endourology and significantly reduced indications for open and laparoscopic surgery. Current treatment modalities for distal ureteral stones represent minimally invasive therapeutic approaches which combine high stone-free rate and relatively low incidence of complications, as well as pharmacological treatment.
Keywords: distal ureterolithiasis, ureterorenoscopy, extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL), medical expulsive therapy, nephrostomy percutaneous
distálna ureterolitiáza ureterorenoskopia (URS) litotripsia extrakorporálnou rázovou vlnou (LERV) medikamentózna expulzná terapia (MET) perkutánna nefrostómia
Klin urol 2018; 14 (1): 20 – 23
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by