Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Aktuálne možnosti liečby predčasného pôrodu
R. DUDIČ, V. DUDIČOVÁ, A. NAGYOVÁ, B. KUNCOVÁ, D. TÓTH, P. URDZÍK
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Práca prináša prehľad aktuálnych literárnych údajov z oblasti diagnostiky predčasného pôrodu, indikácií tokolytickej liečby a prehľad tokolytík.
CURRENT TREATMENT OPTIONS FOR PREMATURE LABOR
The paper presents an overview of current literature resources in the field of diagnostics, indications of tocolytic treatment of premature labor and an overview of individual groups of tocolytics.
Keywords: tocolysis, premature labor, neonatal mortality and morbidity, cervicometry, fibronectin
tokolýza predčasný pôrod cervikometria fibronektín
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 4 – 9
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by