Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Aktuálne názory na liečbu diabetu mellitu 2. typu
Emil Martinka
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2010
Nepochybne najdiskutovanejšou témou v klinickej diabetológii v posledných dvoch rokoch bola otázka, či intenzívna glykemická kontrola (prakticky s normalizáciou hodnôt glykémie) prináša benefit, alebo, naopak, zvyšuje morbiditno-mortalitné riziko. Nedávna „post hoc“ analýza štúdie ACCORD, ktorá hodnotila riziko nielen podľa zvolenej intenzívnej alebo štandardnej stratégie, ale k priemerným dosiahnutým hodnotám HbA1c v oboch ramenách ukázala, že najlepšiu prognózu dosiahli pacienti v intenzívnom ramene, ktorí skutočne aj dosiahli intenzívne kritériá. S intenzívnym ramenom sa spájala aj najhoršia prognóza, išlo však o pacientov, ktorí intenzívne kritériá nedosiahli. V tejto rizikovej skupine (na rozdiel od očakávania) bol v inej nedávnej analýze zistený aj vyšší výskyt hypoglykémií. Intenzívna glykemická kontrola teda zlepšuje morbiditno-mortalitnú prognózu pacientov s Diabetes mellitus 2. typu (DM 2), je však potrebné začať s ňou včas a mala by sa dosahovať ľahko, t. j. bez prekážok. Naopak, ak sa pri intenzifikácii objavujú prekážky, v zmysle častého výskytu hypoglykémie alebo nadmerných oscilácií glykémie, je lepšie pokračovať v štandardnej stratégii liečby s cieľovými hodnotami HbA1c asi 7-8 % (ako optimum sa javí hodnota 7,5 %). Okrem problematiky intenzívnej glykemickej kontroly sa prehľad venuje problematike hypoglykémie ako rizikového faktora a súčasne markera identifikujúceho pacientov so zvýšeným rizikom, významu kontroly extraglykemických faktorov súvisiacich so subklinickým adipogénnym a vaskulárnym zápalom a s dysfunkciou endotelu, dysfunkciou endokrinnej aktivity tukového tkaniva, ako aj problematike zvýšeného výskytu onkologických ochorení u pacientov s DM 2 a súčasných názorov na terapeutický prístup k pacientom s DM 2.
diabetes mellitus 2. typu intenzívna glykemická kontrola hypoglykémia rakovina algoritmus
Interná med. 2010; 10 (10): 470-477
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by