Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Aktuálne otázky antidoštičkovej liečby kyselinou acetylsalicylovou v primárnej a sekundárnej prevencii cievnych ochorení u diabetikov
Anna Remková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
Antidoštičková liečba kyselinou acetylsalicylovou (aspirínom) viedla k zásadným pokrokom v liečbe kardiovaskulárnych ochorení. Aspirín má nepochybne priaznivý účinok u pacientov s vysokým rizikom kardiovaskulárnych príhod - po prekonaní infarktu myokardu, cievnej mozgovej príhody alebo s inými známkami okluzívneho ochorenia artérií. Antidoštičková liečba je účinná aj u diabetikov s anamnézou aterotrombotických ochorení artérií. Bez tejto anamnézy je diabetes mellitus zrejme spojený len s „intermediárnym“ rizikom závažných cievnych príhod. V tejto špecifickej situácii chýbajú dôkazy z klinických štúdií podporujúce používanie aspirínu a účinky antidoštičkovej liečby u diabetikov s týmto nižším rizikom sú nejasné. V nadchádzajúcich desaťročiach sa predpokladá podstatné zvyšovanie prevalencie diabetu. Kľúčovou prioritou sa preto stávajú odporúčania založené na dôkazoch vyplývajúce z ďalších výskumov a klinických štúdií.
kyselina acetylsalicylová aspirínová rezistencia antidoštičkové liečivá kardiovaskulárne ochorenia diabetes mellitus
Interná med. 2007; 7 (1): 36-39
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by