Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Súborné práce
Aktuálny pohľad na operačnú liečbu porúch panvového dna (klasické postupy verzus implantáty)
I. Hollý, P. Papcun, B. Spodniaková
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Autori v prehľadovej práci sumarizujú aktuálne literárne názory na operačnú liečbu porúch panvového dna (POP – pelvic organe prolaps). Opisujú klady a zápory klasických postupov (NTR – native tissue repair) v porovnaní s operačnými postupmi využívajúcimi na podporu porušených tkanív umelé implantáty (sieťky). Údaje z odbornej literatúry korelujú s vlastnými názormi a skúsenosťami. Zasadzujú sa za prísne individuálny prístup k výberu operačnej modality. Zdôrazňujú nutnosť dôkladného poučenia pacientky.
prolaps klasický postup implantát
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 197 – 204
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by