Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Aktuálny pohľad na problematiku diseminovanej intravaskulárnej koagulácie
Ján Staško, Lenka Bartošová, Pavol Hollý, Daniela Kotuličová, Peter Kubisz
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2010
Cieľom článku je podať prehľad o súčasných poznatkoch v etiopatogenéze, klinickej manifestácii, diagnostike a liečbe diseminovanej intravaskulárnej koagulácie (DIK). DIK ako komplikácia iného základného ochorenia vedie k významnej morbidite a mortalite, ktoré sú spôsobené najmä orgánovou dysfunkciou a krvácaním. Diagnóza DIK je založená na klinickom obraze, bežne dostupných laboratórnych vyšetreniach a skórovacom systéme. Liečba DIK sa zameriava na substitučnú hemoterapiu, antikoagulačnú liečbu a obnovenie antikoagulačných systémov. Pokrok v poznatkoch o patogenéze DIK umožnil zlepšiť klinický manažment DIK najmä vo vzťahu k využitiu nových diagnostických kritérií a cielenej liečby.
diseminovaná intravaskulárna koagulácia fibrinolýza multiorgánové zlyhanie krvácanie diagnostické kritériá ISTH a JAAM antikoagulačná liečba
Interná med. 2010; 10 (3): 139-143
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by