Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Aktuálny pohľad na refluxovú chorobu pažeráka (gerd)
Peter Bánovčin jr., Juraj Halička, Rudolf Hyrdel
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2013
Refluxová choroba pažeráka patrí medzi najčastejšie ochorenia v gastroenterológii. V industrializovaných krajinách má stúpajúcu incidenciu, navyše dochádza aj k nárastu komplikácií GERD, ako je Barrettov pažerák a adenokarcinóm pažeráka. Vzhľadom na globálne rastúci trend a odhalenie početných mimopažerákových komplikácií sa gastroezofágová refluxová choroba dostáva opätovne do centra záujmu nielen výskumných pracovísk. Najväčší pokrok v problematike GERD nastal práve v diagnostických možnostiach. S prispením moderných vyšetrovacích metód zisťujeme, akú heterogénnu skupinu prestavuje GERD z pohľadu etiopatogenézy a klinickej manifestácie. Viac ako dve dekády sú liekmi prvej voľby stále inhibítory protónovej pumpy (PPI). Napriek ich nesporným výhodám prvotnú podstatu ochorenia neliečia. Skupina pacientov napriek liečbe ostáva symptomatická, pričom PPI môžu meniť len charakter refluxátu. V takých prípadoch je manažment pacientov pre obmedzené možnosti farmakoterapie komplikovaný. Stratifikácia pacientov na základe procesov vedúcich k vzniku GERD by bola prvým krokom k cielenej terapii.
refluxová choroba pažeráka GERD dolný pažerákový zvierač antirefluxová terapia pH-metria s impedanciou
Interná med. 2013; 13 (9): 382-390
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by