Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Akútna pľúcna embólia
Eva Szabóová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2018
Práca prináša manažment akútnej pľúcnej embólie vo svetle novších odporúčaní. Rozoberá diagnostický algoritmus, liečebné stratégie založené na predikcii prognózy, a to všeobecne i pri niektorých špecifických problémoch, i sekundárnu tromboprofylaxiu so zohľadnením rizika recidívy venózneho trombembolizmu.

Acute pulmonary embolism
The work focuses on the management of acute pulmonary embolism according to new recommendations. It analyzes the diagnostic algorithm, treatment strategies based on prognosis prediction, generally and in some specific problems as well as secondary thromboprophylaxis taking into account the risk of recurrence of venous thromboembolism.
Keywords: pulmonary embolism, risk stratification, thrombolyisis, anticoagulants, NOAC
pľúcna embólia stratifikácia rizika trombolýza antikoagulanciá NOAK
Interná med 2018; 18 (9): 361-373
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by