Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Akútne zlyhanie obličiek v gravidite a hemodialýza
Anna Pallaiová, Jozef Makohus, Ľubomír Rohoň, Benjamín Bančej, Jaroslav Jasovský
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2009
Autori opisujú prípad 33-ročnej gravidnej ženy, ktorá v suicidálnom úmysle užila väčšie množstvo gliklazidu s následným rozvojom akútneho zlyhania obličiek s prolongovanou anúriou a rozvratom vnútorného a minerálového prostredia. Akútne zlyhanie obličiek sa vyskytuje v gravidite veľmi zriedka, o čom svedčí aj veľmi málo údajov v literatúre. Jednou z príčin akútneho zlyhania obličiek môže byť aj intoxikácia. Manažment liečby akútneho zlyhania obličiek (AZO) v gravidite je rovnaký ako u netehotných žien, samozrejme, s dodržiavaním lege artis postupov, aby nebol poškodený plod. Pri nezvládnutí stavu konzervatívnou liečbou je indikovaná mimotelová eliminačná liečba (MEL) - hemodialýza (HD), hemodiafiltrácia (HDF), peritoneálna dialýza (PD). V opisovanom prípade sa intenzívnou konzervatívnou a MEL podarilo zachrániť matku i plod. Celkovo sa vykonalo 15 HD a 10 HDF on line. Po pôrode bola matka liečená už len konzervatívne.
akútne zlyhanie obličiek gravidita hemodialýza
Interná med. 2009; 9 (7-8): 348-350
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by