Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Akútny infarkt myokardu s st eleváciou – prednemocničná a nemocničná liečba manažment v našich podmienkach
Stanislav Funiak
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2009
Akútny koronárny syndróm je pre častý výskyt, vysokú mortalitu, invalidizáciu závažným spoločenským i ekonomickým problémom. Je predmetom trvalého výskumu, jeho výsledky ovplyvňujú stratégiu manažmentu. Štandardne dobrá starostlivosť zdravotníkov a zlepšenie financovania poisťovňami sa odrazili aj na lepšom dodržiavaní odporúčaní liečby akútneho infarktu myokardu s ST eleváciou v SR.
akútny infarkt myokardu s ST eleváciou manažment prevencia
Interná med. 2009; 9 (12): 583-586
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by