Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Akútny infarkt myokardu u mladej ženy ako závažná komplikácia nepoznaného a neliečeného diabetu 2. typu
Daniela Kantárová, Margita Belicová, Dana Prídavková, Ján Dvorský, Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2006
Autori popisujú prípad 40-ročnej ženy neliečenej hypertoničky, fajčiarky, s pozitívnou rodinnou anamnézou na diabetes mellitus 2. typu, a negatívnou na kardiovaskulárne ochorenia, ktorá bola prijatá na koronárnu jednotku pre 1 hodinu trvajúce stenokardie s EKG obrazom akútneho anteroseptolaterálneho infarktu myokardu s eleváciami ST. Po podaní tkanivového aktivátora plazminogénu došlo k úspešnej reperfúzii, napriek tomu bol priebeh komplikovaný zlyhávaním srdca ako pumpy. Skorá selektívna koronarografia odhalila otvorenú, hemodynamicky nevýznamnú stenózu infarktovej cievy: stredná časť ramus interventricularis anterior. V úvode hospitalizácie dominovali hyperglykémie, vyžadujúce liečbu inzulínom. Vysoká hladina glykovaného hemoglobínu a diabetická retinopatia na očnom pozadí dokumentovali dlhodobé trvanie diabetu 2. typu, ktorý nebol diagnostikovaný a liečený. Na zlyhávaní srdca ako pumpy sa spolupodieľala veľmi pravdepodobne aj diabetická kardiomyopatia.
diabetes mellitus akútny infarkt myokardu srdcové zlyhanie kardiomyopatia
Interná med. 2006; 6 (10): 555-560
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by