Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Akvaporíny, antidiuretický hormón vo vzťahu k fetálnej homeostáze a regulácii objemu intraamniálnej tekutiny
K. Ladiverová, M. Hrtánková, Z. Laučeková, A. Gondová, K. Biringer, J. Danko
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2015
Akvaporíny sú rozrastajúca sa rodina molekulových vodných kanálov. V súčasnosti
poznáme u cicavcov 11 členov akvaporínových génových rodín, ktoré kódujú proteíny
zabezpečujúce funkciu membránových kanálov. Výskumy preukázali, že akvaporíny
1, 3 a 9 sú hlavné akvaporíny nachádzajúce sa v placente a v plodových obaloch,
čo poukazuje ma ich úlohu v homeostáze tekutín. Akvaporíny hrajú významnú úlohu
vo vývine placenty, placentárnej funkcie a bilancii amniálnej tekutiny.
akvaporíny antidiuretický hormón homeostáza plodová voda
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 177 – 180
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by