Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Alkohol a poruchy srdcového rytmu
Karol Trejbal
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2010
Kauzálne súvislosti medzi poruchami srdcového rytmu a príjmom alkoholu (A) sú vo všeobecnosti odbornej verejnosti menej známe, ako iné patologické účinky alkoholu. Arytmie pritom môžu vznikať aj u zdravých ľudí bez klinického dôkazu srdcového ochorenia, typicky pri nárazovom pití alkoholu. Vtedy ich zaraďujeme pod tzv. Holiday heart syndrome, najčastejšie ide o paroxyzmy fibrilácie predsiení (FP). Frekventnejšie a prognosticky závažnejšie poruchy rytmu sa vyskytujú u chronických alkoholikov. Tí majú okrem rôznych foriem supraventrikulárnych tachykardií (SVT) zvýšený výskyt malígnych komorových arytmií, vďaka čomu stúpa u alkoholikov riziko náhlej srdcovej smrti (NSS) až 3-násobne. Na vzniku dysrytmií sa okrem priameho arytmogénneho efektu alkoholu podieľajú aj stavy sekundárne navodené alkoholom (akútnou ebrietou, chronickým alkoholizmom), ako napr. elektrolytová dysbalancia, tichá ischémia myokardu, hypoglykémia, hypotermia a podobne.
Intoxikácia etylalkoholom Nárazové pitie Holiday heart syndrome fibrilácia predsiení Torsades de pointes
Interná med. 2010; 10 (9): 432-436
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by