Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Alkoholová hepatitída – diagnostika, liečba a naše skúsenosti
Michal Brunčák, Ľubomír Skladaný, Ján Strachan, Jozef Baláž
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Alkoholová hepatitída (AH) je klinický syndróm u pacientov s dlhodobým abúzom alkoholu. Krátkodobá mortalita (jeden
mesiac) u pacientov s ťažkým stupňom ochorenia presahuje 30 %. Kortikoidy alebo pentoxifylín sú liečbou prvej voľby.
Tieto lieky sa odporúčajú u pacientov so závažnou AH – Maddreyho skóre (MDF) ≥ 32 alebo MELD skóre ≥ 21. Lille skóre
sa používa na zhodnotenie odpovede na liečbu kortikoidmi. U mnohých pacientov je však táto liečba neúčinná, a preto
je potrebné hľadať nové možnosti. V prípade zlyhania farmakoterapie (Lille skóre ≥ 0,45) je transplantácia pečene v súčasnosti
jedinou dokázanou kuratívnou liečbou. Cieľom prebiehajúcich prospektívnych štúdií je okrem snahy objaviť nové
možnosti liečby aj presne zadefinovať prísne selekčné kritériá na urgentnú transplantáciu pečene u nonresponderov
na liečbu kortikoidmi. Cieľom práce je ponúknuť prehľad literatúry a vlastné skúsenosti s liečbou AH.
alkoholová hepatitída kortikosteroidy pentoxifylín transplantácia pečene
Interná med. 2015; 15(9): 395-398
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by