Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Alkoholová hepatitída – diagnostika, liečba a naše skúsenosti
Michal Brunčák, Ľubomír Skladaný, Ján Strachan, Jozef Baláž
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
Alkoholová hepatitída (AH) je klinický syndróm u pacientov s dlhodobým abúzom alkoholu. Krátkodobá mortalita (jeden
mesiac) u pacientov s ťažkým stupňom ochorenia presahuje 30 %. Kortikoidy alebo pentoxifylín sú liečbou prvej voľby.
Tieto lieky sa odporúčajú u pacientov so závažnou AH – Maddreyho skóre (MDF) ≥ 32 alebo MELD skóre ≥ 21. Lille skóre
sa používa na zhodnotenie odpovede na liečbu kortikoidmi. U mnohých pacientov je však táto liečba neúčinná, a preto
je potrebné hľadať nové možnosti. V prípade zlyhania farmakoterapie (Lille skóre ≥ 0,45) je transplantácia pečene v súčasnosti
jedinou dokázanou kuratívnou liečbou. Cieľom prebiehajúcich prospektívnych štúdií je okrem snahy objaviť nové
možnosti liečby aj presne zadefinovať prísne selekčné kritériá na urgentnú transplantáciu pečene u nonresponderov
na liečbu kortikoidmi. Cieľom práce je ponúknuť prehľad literatúry a vlastné skúsenosti s liečbou AH.
alkoholová hepatitída kortikosteroidy pentoxifylín transplantácia pečene
Interná med. 2015; 15(9): 395-398
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by