Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Experimentálna urológia
Aminokyseliny a ich metabolity v moči pacientov s karcinómom obličiek pred nefrektómiou a po nefrektómii
Ivan Kron1, Patrik Jalč1, Ladislav Valanský2, Vincent Nagy2, Ľubomír Lachváč2, Ivan Andrašina3
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2011
Cieľ práce: Zistiť zmeny vo vylučovaní aminokyselín a ich metabolitov močom pred nefrektómiou a po nej u pacientov s renálnym karcinómom (RCC). Materiál a metódy: Vyšetrených 34 pacientov (priemerný vek 58 r.) s RCC bez metastáz, ako kontrolná skupina 43 zdravých (priemerný vek 40 r.). Stanovené pH, koncentrácie aminokyselín, močoviny, kyseliny močovej, amoniaku a kreatinínu v prvom rannom moči v oboch skupinách, u pacientov pred nefrektómiou a 7 dní po nej. Výsledky: Najvýznamnejšie zmeny boli zaznamenané pri glycíne a seríne, ktorých hladiny v prvom rannom moči boli znížené pred nefrektómiou v porovnaní so zdravými. Po nefrektómii sa ich hladiny prakticky nelíšili od zdravých. Záver: Znížené koncentrácie glycínu a serínu sa ukázali ako najlepšie indikátory prítomnosti RCC u pacientov, čoho dôkazom bolo zvýšenie ich hladín po odstránení tumoru.
renálny karcinóm (RCC) nefrektómia moč aminokyseliny metabolity
Klin. urol. 2011; 7 (1): 33-35
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by