Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Anafylaxia v detskom veku – cvičením indukovaná, s potravinami asociovaná
Miloš Jeseňák, Zuzana Rennerová, Jana Kryštofová, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2009
Anafylaxia (anafylaktická reakcia, AR) je závažná, akútna, životohrozujúca generalizovaná alebo systémová hypersenzitívna reakcia spôsobená rýchlym uvoľnením mediátorov z mastocytov a bazofilov. Najťažšou formou anafylaxie je anafylaktický šok. Medzi najčastejšie príčiny AR patria potravinové alergény, uštipnutie hmyzom a farmakologické spúšťače. V detskom veku sú až za 90 % AR zodpovedné tieto potraviny: orechy + arašidy + vajcia + kravské mlieko + sója + pšeničná múka + ryby + morské živočíchy (AR môže vzniknúť nielen po ingescii potraviny, ale aj po kožnom kontakte alebo inhalácii). V niektorých prípadoch je na vznik AR potrebná spoluúčasť niektorých kofaktorov: interkurentná infekcia, lieky (α-blokátory, β-blokátory, ACE-inhibítory, nesteroidové antiflogistiká), korenené jedlá, vysoká teplota prostredia alebo cvičenie/fyzická námaha (najmä v adolescentnom veku). Vzniká tak termín „sumačná anafylaxia“, pomocou ktorého možno vysvetliť intermitentný vznik AR v kontraste s frekventnou expozíciou alergénom ako aj príčinu AR v niektorých prípadoch bez jednoznačného vyvolávajúceho faktora. Zaujímavou formou anafylaxie práve v adolescentnom veku sa stáva tzv. cvičením indukovaná, potravinami asociovaná anafylaxia (food-dependent, exercise-induced anaphylaxis, FDEIA). Ide o istú formu „športovej“ alergie, keď cvičenie s istým odstupom po ingescii špecifickej potraviny spúšťa AR. Postihnutí jedinci počas cvičenia iniciálne pociťujú teplo, začervenanie v tvári, generalizovaný pruritus s následným rozvojom bronchoobštrukcie a hypotenzie, ktoré môžu v prípade chýbania správnej terapeutickej intervencie skončiť letálne. Medzi potencujúce faktory patrí menštruácia a niektoré lieky (napr. aspirín). Ide o typicky IgE-mediovanú reakciu (tzv. atopická, alergická anafylaktická reakcia v rámci revidovanej nomenklatúry), počas ktorej kombinácia ingescie špecifickej potraviny a následnej fyzickej námahy znižuje hranicu aktivácie mastocytov s rýchlym uvoľnením mediátorov anafylaktickej reakcie. V plnom klinickom obraze AR pozorujeme kombináciu: bronchospazmus + obštrukcia horných dýchacích ciest + hypotenzia + urtikária + pruritus. Príznaky AR pozorujeme buď v jednom, ale obyčajne vo viacerých orgánových systémoch v rôznej kombinácii a s rôznou závažnosťou. Pre FDEIA je typické, že samostatné požitie danej potraviny bez cvičenia, alebo cvičenie bez predchádzajúcej konzumácie stravy AR nespúšťajú. Pri liečbe anafylaktickej reakcie sa riadime tzv. pravidlom „3A + K“: Antigénová eliminácia + Adrenalín + Antihistaminikum + Kortikoid. V akútnom štádiu aplikujeme i krátkodobo pôsobiace inhalačné β2-mimetikum na zvládnutie bronchospazmu. Nevyhnutým preventívnym opatrením je vynechanie potvrdeného potravinového spúšťača minimálne 3-4 hodiny pred očakávanou fyzickou aktivitou, čo u väčšiny pacientov s FDEIA zabezpečí prevenciu návratu ťažkostí. Podobne ako ostatní pacienti s inými formami anafylaxie, aj každý pacient, ktorý prekonal FDEIA, musí mať tzv. pohotovostný balíček: EpiPen® (adrenalín v autoinjektore) + perorálne antihistaminikum s rýchlym nástupom účinku (cetirizín, loratadín) + inhalačné β2-mimetikum (salbutamol, fenoterol) + kortikosteroid (methylprednizolón). Dôležitá je aj edukácia okolia. Títo pacienti by mali vždy cvičiť s inou osobou, ktorá o ich zdravotnom stave vie a v prípade rekurencie AR zabezpečí adekvátnu prvú pomoc s podaním adrenalínu.
anafylaxia cvičenie detský vek potravinová alergia sumačná anafylaxia
Pediatria (Bratisl.) 2009; 4 (1): 17-23
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by