Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Analýza akútnych intoxikácií na jednotke intenzívnej starostlivosti okresnej nemocnice
Peter Kružliak, Marta Chamulová, Beata Gašparová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2011
Akútne intoxikácie predstavujú etiologicky veľmi častú príčinu hospitalizácií na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ide o veľmi heterogénnu skupinu nozologických jednotiek líšiacich sa klinickým obrazom, ale aj terapeutickým postupom v závislosti od vyvolávajúcej toxickej noxy. V našej práci sme spracovali a vyhodnotili prípady akútnych intoxikácií prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti okresnej nemocnice v období jún 2010 až máj 2011. Vyhodnotili sme zastúpenie jednotlivých toxických nox, mechanizmus intoxikácií s prihliadnutím predovšetkým na suicidálne úmysly, ďalej sme sledovali dĺžku hospitalizácie na JIS, ako aj prognózu pacientov.
akútna intoxikácia alkohol hypnotiká antidepresíva suicidálny úmysel prognóza
Interná med. 2011; 11 (9): 404 - 406
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by