Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Analýza cirkulujúcej tumorovej dna u pacientok s karcinómom prsníka – pilotná štúdia
K. Zelinová, M. Jagelková, Z. Laučeková, M. Grendár, K. Dókuš
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Malígne ochorenie prsnej žľazy je celosvetovo najčastejšie diagnostikovaným nádorovým ochorením a je na prvom mieste v počte úmrtí dôsledkom rakoviny u žien. Genómové sekvenovanie prináša možnosť hlbšieho chápania biológie nádorov a umožňuje určenie nádorovo špecifických genomických zmien, ktoré majú potenciál byť využité pri diagnostike a terapii zhubných ochorení. Sekvenačné vyšetrenie voľne cirkulujúcej tumorovej DNA (ctDNA) poskytuje komplexnú informáciu o genetických zmenách v primárnom tumore, jeho metastázach a dokáže identifikovať aj nové mutácie, ktoré vznikajú počas onkologickej liečby. U pacientok s karcinómom prsníka sme detegovali somatické génové mutácie s patogénnym efektom, pričom najčastejšie boli postihnuté gény TP53 a FBXW7. Vo väčšine prípadov išlo o jednonukleotidové substitúcie s missense mutačným efektom.
karcinóm prsníka cirkulujúca tumorová DNA sekvenovanie
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 173 – 176
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by