Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Analýza indikácií na cisársky rez u pacientok s preeklampsiou
M. Dugátová, M. Borovský, P. Štencl, R. Sysák, J. Oravec, G. Šustová, J. Daniš, S. Redechová, A. Filkászová, Ľ. Hammerová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2017
Autori analyzujú indikácie na cisársky rez u 210 pacientok s preeklampsiou. Medzi najčastejšie indikácie zo strany matky patril stav po cisárskom reze, ktorý tvoril až 20 % indikácií, nasledovala viacplodová gravidita s 13 %. Z indikácií zo strany plodu išlo najčastejšie o hroziacu intrauterinnú asfyxiu (24 %) a hypotrofiu plodu (17 %). V roku 2015 bol zaznamenaný nárast cisárskych rezov u pacientok s preeklampsiou až na 71 %.
preeklampsia eklampsia cisársky rez
Slov. Gynek. Pôrod., 24, 2017, s. 65 – 68
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by