Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Analýza možnej iatrogénnej a profesionálnej nákazy u pacientov s CJch na Slovensku – štúdia prípadov a kontrol
Martin Štelzer, Ladislava Wsólová, Eva Mitrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Autori sledovali možnosť výskytu iatrogénnej a profesionálnej nákazy v slovenskom súbore CJch. Štatistické porovnanie chirurgických úkonov signalizuje zvýšené hodnoty rizika iatrogénnej nákazy v súbore pacientov postihnutých CJch v porovnaní s kontrolným súborom (OR = 1,938 (CI 95 % = 0,871 – 4,316); p = 0,102), rozdiel však nebol štatisticky významný. Signifikantne zvýšené bolo riziko u operácií tráviacej sústavy (OR = 3,540 (CI 95 % = 1,008 – 12,434); p = 0,038). Porovnaním kontrolnej skupiny so sporadickou formou CJch hodnotené riziko stúplo u operácií na 2,667 násobné (OR = 2,667 (CI 95 % = 1,038 – 6,903); p = 0,039) a v prípade operácií GIT až na 4,356 násobné (OR = 4,356 (CI 95 % = 1,130 – 16,786); p = 0,024). Štatisticky významný bol aj nárast iatrogénneho rizika so stúpajúcim počtom operácií na pacienta. Analýza riziko predpokladanej profesionálnej nákazy nepotvrdila.
Creutzfeldtova-Jakobova choroba, operácie, iatrogénny prenos, profesionálne riziko
Neurológia 2015; 10 (1): 10-13
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by