Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Analýza prípadov eklampsie v Slovenskej republike v roku 2012
M. Dugátová, m. Korbeľ, m. Borovský, j. Daniš, a. Krištúfková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Eklampsia je zriedkavá pôrodnícka komplikácia, ktorá vzniká pri neliečenej alebo
zle liečenej preeklampsii. Incidencia eklampsie na Slovensku v roku 2012 bola 0,29
na 1 000 (95 % CI 0,16 – 0,49) pôrodov. Častejšie vznikala u pacientok rómskeho etnika
a pacientok so základným a stredoškolským vzdelaním. Priemerný vek rodičiek
s eklampsiou bol 23,15 roka, priemerný gestačný vek bol 32,13 týždňa, priemerná
hmotnosť novorodencov 2 179 g. Pôrod bol v 2 (13,3 %) prípadoch vedený vaginálne
a v 13 (86,7 %) prípadoch cisárskym rezom. V súvislosti s eklampsiou neumrela
žiadna rodička ani novorodenec.
eklampsia incidencia perinatálne výsledky materská morbidita cisársky rez magnéziumsulfát
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 84 – 88
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by