Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Analýza prípadov transportu rodičiek na jednotky intenzívnej starostlivosti v Slovenskej republike v rokoch 2014 – 2016
Mária Vargová, Miroslav Korbeľ, Adam Adamec, Alexandra Krištúfková, Jakub Daniš, Liam Mc-Cullough, Rebeka Ožvoldová, Miroslav Borovský
Práca analyzuje 210 rodičiek, ktorých klinický stav a komplikácie v rokoch 2014 – 2016 si vyžadovali následnú liečbu na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Z celkového počtu transportov na Slovensku bolo najviac prípadov v Nitrianskom (25,2 %) a v Košickom kraji (13,8). Najviac transportov bolo u rodičiek vo veku 30 – 34 rokov (27,6 %). Najčastejšou príčinou transportu rodičky bolo závažné popôrodné krvácanie (40 %) a hypertenzné ochorenia v gravidite (27 %). Z celkového počtu transportov bolo po cisárskom reze 87 % a po vaginálnom pôrode 13 %, po predčasnom pôrode 53 % a po pôrode v termíne 47 %. Najčastejšie sa transporty na JIS vyskytli u prvorodičiek. Letalita rodičiek transportovaných na jednotky intenzívnej starostlivosti v sledovanom období bola 3,3 %.

Case study of maternal admission to the intensive care units in the Slovak Republic in 2014 – 2016
The work analyzes 210 pregnant or postpartum women whose clinical condition and complications in the years 2014 – 2016 requested treatment at intensive care units. The highest number of admission cases in Slovakia was in the Nitra region (25.2 %) and the Košice region (13.8 %). The most admissions were among mothers aged 30‑34 (27.6 %). The most common causes of maternal admissions were severe postpartum bleeding (40 %) and hypertensive disorders in pregnancy (27 %). After caesarean section and vaginal delivery, there were 87 % and 13 %, and after preterm delivery and term delivery 53 % and 47 % admissions to intensive care units. The most common admission to intensive care units occurs in nulliparous women. The lethality of mothers admitted to the intensive care units in the observed period was 3.3 %.
Keywords: intensive care unit, pregnancy, admission, severe maternal morbidity, lethality
jednotka intenzívnej starostlivosti tehotenstvo transport závažná materská morbidita letalita
Gynekol. prax 2020; 18 (2): 104-108
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by