Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA:
Analýza prípadov závažného peripartálneho krvácania v Slovenskej republike v roku 2012
J. Daniš, m. Korbeľ, m. Borovský, a. Krištúfková, m. Dugátová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Práca prezentuje analýzu závažného peripartálneho krvácania v Slovenskej republike
za rok 2012. Incidencia bola 2,3/1 000 pôrodov (95 % CI 1,91 – 2,79) s priemernou
odhadovanou krvnou stratou 851 ml. Najvyššia incidencia bola hlásená v Bratislavskom
(7,22) a najnižšia v Trenčianskom kraji (0,75). Po vaginálnom pôrode bola
v 48,7 % prípadov, po cisárskom reze v 51,3 % a po indukovanom pôrode v 45,1 %
prípadov. Medzi príčinami peripartálneho krvácania dominovala hypotónia maternice
– 45,1 %, nasledovali pôrodnícke poranenia – 16,8 %, predčasné odlučovanie
placenty – 15 %, placenta accreta – 11,5 % a ruptúra maternice 5,3 %.
závažné peripartálne krvácanie hypotónia/atónia maternice abrupcia placenty placenta accreta transfúzia erytrocytovej masy
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 79 – 83
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by