Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Analýza prípadov závažného popôrodného krvácania v Slovenskej republike v roku 2017
Jakub Daniš, Miroslav Korbeľ, Alexandra Krištúfková, Adam Adamec, Mária Vargová, Liam McCullough, Rebeka Ožvoldová, Miroslav Borovský
Práca analyzuje 102 prípadov závažného popôrodného krvácania v Slovenskej republike v roku 2017. Incidencia v roku 2017 bola 2,12/1 000 pôrodov s priemernou odhadovanou krvnou stratou 1 153 ml. Závažné popôrodné krvácanie bolo po vaginálnom pôrode v 44,1 % a po cisárskom reze v 55,8 % prípadov, viac prípadov krvácania bolo rovnako ako predchádzajúce roky v priebehu akútneho cisárskeho rezu alebo po ňom. Medzi príčinami popôrodného krvácania dominovala hypotónia/atónia maternice – 40,1 %, nasledovali poruchy koagulácie – 23,5 %, krvácanie z predčasného odlučovania placenty – 19,6 %, z pôrodných poranení – 17,6 %, abnormálnej invázie placenty – 15,6 % a pri ruptúre maternice – 4,9 %.

Case study of severe postpartal haemorrhage in the Slovak Republic in 2017
The work analyzes 102 cases of severe postpartum haemorrhage in the Slovak Republic in 2017. The incidence was 2.12/1,000 deliveries, with an average estimated blood loss of 1,153 ml. Frequency of severe postpartum haemorrhage after vaginal delivery and caesarean section were in 44.1 % and 55.8 % of cases, respectively. Leading cause of postpartum haemorrhage was uterine hypotony/atony – 40.1 %, followed by bleeding from coagulopathies – 23.5 %, abruption of placenta – 19.6 %, birth injury – 17.6 %, abnormally placental invasion – 15.6 %, uterine rupture - 4.9 %.
Keywords: severe postpartum haemorrhage, uterine hypotony/atony, placental abruption, abnormally placental invasion, blood transfusion
závažné popôrodné krvácanie hypotónia/atónia maternice abrupcia placenty abnormálna invázia placenty transfúzia krvi
Gynekol. prax 2020; 18 (2): 93-97
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by