Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Analýza údajov od 1958 pacientov z registra karcinómu prostaty
Ladislav Macko, Ján Kliment
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2017
Cieľ: Poskytnúť údaje o diagnostike a liečbe pacientov s karcinómom prostaty na Slovensku v rokoch 2014 – 2016.
Materiál a metódy: Analyzovali sa klinické údaje od 1 958 pacientov s karcinómom prostaty, ktorí boli liečení na urologických pracoviskách v období 2014 – 2016.
Výsledky: Karcinóm prostaty sa najčastejšie diagnostikoval vo vekovej skupine 65- až 69-ročných, a to v 23,4 %, najviac karcinómov sa diagnostikovalo pri hodnote PSA 4 – 10 ng/ml (36,5 %), v rámci preventívneho vyšetrenia navštívilo urológa 39 % mužov a pre symptómy urogenitálneho systému 54 % mužov, symptómy dolných močových ciest uviedlo 55 % a symptómy pokročilého ochorenia 21 % pacientov, výskyt karcinómu prostaty v rodinnom príbuzenstve uviedli 4 % pacientov, digitálne rektálne vyšetrenie bolo pozitívne u 31 % pacientov a suspektné u 31 %, diagnóza karcinómu prostaty bola urobená primárnou transrektálnou biopsiou u 88 % pacientov, u 8 % pacientov po rebiopsii a rovnako v 2 % bola stanovená po druhej a tretej rebiopsii, komplikácie po biopsii boli zaznamenané u 7 % pacientov, histologicky v 96 % išlo o adenokarcinóm, v 0,6 % o duktálny karcinóm a v 0,2 % išlo o malobunkový karcinóm, Gleasonovo skóre 6 bolo u 41,2 % pacientov, Gleasonovo skóre 7 u 30,6 % a Gleasonovo skóre 8 – 10 u 25,3 % pacientov, lokálne pokročilé nádory T3a, b a T4 boli uvedené u 28,4 % pacientov, radikálna prostatektómia bola vykonaná u 21,7 %, kombinovaná liečba externou rádioterapiou + LHRH v 16 %, externá rádioterapia samotná použitá u 8,4 % pacientov, brachyterapia u 2,1 %, aktívne sledovanie u 9,6 % a hormonálna liečba v rôznych modifikáciách v 29,3 % pacientov. Analýza údajov bola vykonaná pomocou štandardných výstupov deskriptívnej štatistiky.
Záver: Analýza údajov z registra karcinómu prostaty poskytla obraz o súčasnom stave diagnostiky a liečby pacientov s karcinómom prostaty. Poukázala na viaceré rezervy v starostlivosti o pacientov s karcinómom prostaty, týkajúce sa najmä nedostatočného počtu preventívnych prehliadok a oneskorenej diagnostiky včasných štádií karcinómu prostaty.
karcinóm prostaty diagnostika liečba
Klin urol 2017; 13 (1): 31 – 39
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by