Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Analýza výsledkov chirurgickej liečby nádorov prsníka na gynekologických klinikách a oddeleniach v Slovenskej republike za rok 2015 vo vzťahu k európskym indikátorom kvality liečby
M. Bártová, K. Pohlodek
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Napriek trendu v zlepšovaní kvality liečby karcinómu prsníka sa prežívanie pacientov
a manažment karcinómu prsníka v jednotlivých európskych krajinách výrazne odlišuje.
Indikátory kvality vytvorené odbornými spoločnosťami, ktoré by mali byť rutinne vyhodnocované,
slúžia na zhodnotenie a potvrdenie dosiahnutia požadovaného štandardu
kvality liečby. S týmto cieľom autori vykonávajú každoročne od roku 2010 analýzu chirurgickej
liečby karcinómu prsníka na gynekologických pracoviskách v Slovenskej republike.
V článku sa uvádzajú výsledky analýzy za rok 2015. Analyzovaných bolo osem
pracovísk z piatich krajov, pri hodnotení boli použité vybrané európske indikátory kvality
liečby a platné odporúčania pre manažment karcinómu prsníka, publikované Európskou
komisiou. Autori vyhodnocujú celkový trend manažmentu karcinómu prsníka
s ohľadom na výsledky analýz z predchádzajúcich rokov. Konštatujú postupné zlepšovanie
v niektorých oblastiach chirurgickej liečby a zároveň poukazujú na oblasti, v ktorých
sa odporúčané štandardy nedarí dosiahnuť.
karcinóm prsníka chirurgická liečba indikátory kvality
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 64 – 71
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by