Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Analýza závažnej akútnej materskej morbidity v Slovenskej republike v rokoch 2016 a 2017
Alexandra Krištúfková, Miroslav Korbeľ, Jakub Daniš, Adam Adamec, Mária Vargová, Liam Mc-Cullough, Rebeka Ožvoldová, Miroslav Borovský
Práca prezentuje komplexnú analýzu závažnej akútnej materskej morbidity na Slovensku v rokoch 2016 a 2017. Incidencia celkovej závažnej akútnej materskej morbidity na Slovensku v daných rokoch bola 8,28 a 7,90 na 1 000 pôrodov. Incidencia závažného popôrodného krvácania bola 2,3 a 2,12; peripartálnej hysterektómie 1,09 a 1; abnormálne invazívnej placenty 0,36 a 0,33; ruptúry uteru 0,98 a 1; eklampsie 0,17 a 0,29; HELLP syndrómu 0,79 a 0,94; transportu rodičky na jednotku intenzívnej starostlivosti alebo oddelenie anestéziológie a resuscitácie 2,26 a 1,96; pôrodníckej sepsy 0,29 a 0,17 a embólie plodovou vodou s prežitím rodičky 0,02 a 0,10 na 1 000 pôrodov.

Analysis of severe acute maternal morbidity in the Slovak Republic in 2016 and 2017
This work presents the complex analyses of severe acute maternal morbidity in Slovakia in the years 2016 and 2017. The overall incidence of severe acute maternal morbidity in Slovakia in these years was 8.28 and 7.90/1 000 deliveries. Incidence of severe postpartum haemorrhage was 2.3 and 2.12; peripartum hysterectomy 1.09 and 1.00; abnormally invasive placenta 0.36 and 0.33; uterine rupture 0.98 and 1.00; eclampsia 0.17 and 0.29; HELLP syndrome 0.79 and 0.94; transfer of a woman to the intensive care unit/department of anaesthesiology and resuscitation 2.26 and 1.96; sepsis 0.29 and 0.17 and non-fatal amniotic fluid embolism 0.02 and 0.10/1 000 deliveries.
Keywords: severe acute maternal morbidity, severe postpartum haemorrhage, peripartum hysterectomy, abnormally invasive placentation, uterine rupture, eclampsia, obstetric sepsis, non-fatal amniotic fluid embolism, intensive care unit admission
závažná akútna materská morbidita závažné popôrodné krvácanie peripartálna hysterektómia abnormálna invázia placenty ruptúra uteru eklampsia pôrodnícka sepsa embólia plodovou vodou s prežitím rodičky transport na jednotku intenzívnej starostlivosti
Gynekol. prax 2020; 18 (2): 85-92
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by