Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Anatomické prekážky imitujúce funkčné poruchy motility tráviaceho traktu
Miroslava Petrášová,Anna Škapincová,Andrea Gallovičová, Stella Majlingová, Bore Janeski, Claudia Gibarti, Emeše Majorová, Marián Hrebík, Milan Kuchta, Zuzana Paradová, Katarína Gombošová, František Nigut
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
Vo dvoch kazuistikách opisujeme pomerne raritné príčiny symptómov imitujúcich funkčné poruchy horného gastroin-testinálneho traktu. V oboch prípadoch pomocné zobrazovacie metódy pomohli stanoviť správnu diagnózu a operačné  riešenie u pacientok viedlo k ústupu klinických ťažkostí. Našou snahou je prostredníctvom týchto dvoch prípadov podať prehľad dostupných literárnych údajov o diagnostických kritériách a možnostiach liečby uvedených anatomických abnormalít (syndróm hornej mezenterickej artérie a aberantná pravá arteria subclavia), ako aj upozorniť na bezpodmienečnú nutnosť vylúčiť organickú príčinu ťažkostí simulujúcich funkčné poruchy.
syndróm hornej mezenterickej artérie SMAS aberantná pravá arteria subclavia arteria lusoria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by