Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
ANCA – asociované vaskulitídy
Jozef Rovenský, Viera Štvrtinová
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2015
V práci sa rozoberá etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika a liečba ANCA pozitívnych vaskulitíd. Uviedli sme charakterizáciu
jednotlivých ANCA protilátok (c-ANCA a p-ANCA) vo vzťahu k mikroskopickej polyangiitíde (MPA), k eozinofilnej
granulomatóze s polyangiitídou – (EGPA) a ku granulomatóze s polyangiitídou (GPA). Ukazuje sa, že tieto protilátky
môžu prispieť k nozologickému ohraničeniu a určeniu aktivity uvedených chorôb. ANCA protilátky majú nielen
diagnostický význam, ale sú dôležité aj pri sledovaní úspešnosti terapie.
c-ANCA p-ANCA mikroskopická polyangiitída eozinofilná granulomatóza s polyangiitídou granulomatóza s polyangiitídou
Interná med. 2015; 15 (9): 399-404
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by