Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Anémia pri ochoreniach obličiek
Jaroslava Richterová, Peter Ponťuch
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2008
Anémia predstavuje závažný problém u pacientov s chronickou obličkovou chorobou (CHOCH). Občas sa vyskytuje u pacientov s glomerulárnou filtráciou 30 - 60 ml/min (3. štádium CHOCH). Väčšina chorých s renálnou anémiou má glomerulárnu filtráciu < 30 ml/min. U pacientov s koncentráciou hemoglobínu < 110 g/l sa odporúča liečba anémie liekmi, ktoré stimulujú erytropoézu (ESA). Ak je po zrealizovaní vyšetrenia profilu železa dokázaný jeho deficit, má byť korigovaný pred začatím liečby ESA. Pacienti s absolútnym deficitom železa majú byť liečení intravenóznou aplikáciou železa, najmä pri začatí liečbou ESA. Pokiaľ klinický stav postihnutého umožní, doporučuje sa vyhnúť podávaniu krvných derivátov za účelom redukcie rizika HLA senzibilizácie.
anémia hemoglobín železo chronická choroba obličiek
Interná med. 2008; 8 (3): 177-183
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by