Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Anémie chronických chorôb
Viera Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Anémia chronických chorôb (ACD) alebo anémia chronického zápalu je druhou najčastejšou málokrvnosťou po anémii
z nedostatku železa. Sprevádza rôzne infekčné, zápalové, autoimunitné a malígne choroby, preto sa vyskytuje hlavne
v staršom veku. V etiopatogenéze hlavnú úlohu hrajú imunitné a zápalové mechanizmy, ktoré narúšajú tvorbu erytropoetínu
a metabolizmus železa. Klinicky sa prejavuje ako ľahká, až stredne ťažká normocytová normochrómna anémia.
Diagnóza sa stanovuje väčšinou per exclusionem. V liečbe je najdôležitejšie liečiť základnú chorobu, z liekov sa uplatňuje
hlavne erytropoetín, prípadne aj železo a vo vážnych prípadoch hemoterapia.
anémia chronické choroby erytropoetín hepcidín
Interná med: 2016; 16 (1): 16-18
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by