Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Anémie z porúch výživy
Viera Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2019
Anémie, ktoré vznikajú z nedostatku vitamínu B12, kyseliny listovej alebo železa, sú vo všeobecnosti známe a relatívne časté. Oproti tomu anémie, ktoré vznikajú z deficitu iných vitamínov a minerálov, nie sú dostatočne preštudované a sú u ľudí zriedkavé. Ak sú predsa prítomné, obyčajne sa nevyskytujú ako izolovaný deficit jedného vitamínu alebo minerálu, ale skôr ako ich kombinácia. V tejto súvislosti je ťažké definovať, ktorá abnormalita je výsledkom ktorého deficitu. Iba zriedkavé vrodené metabolické poruchy, ktoré postihujú len jeden mikronutrient, môžu objasniť jeho špecifický efekt na hemopoézu. K anémiám z porúch výživy možno priradiť aj anémiu pri obezite, podobne anémiu z hladovania a anémiu pri chronickom užívaní alkoholu.

Anemias resulting from nutritional deficiencies
The anemia that results from deficiences of vitamin B12, folic acid or iron is, in general, clearly defined and relatively common. In contrast, characteristics of anemia that may occur with deficiences of other vitamins and minerals are poorly defined and relatively rare in humans. When present, they usually exist not as isolated deficiences of one vitamin or one mineral, but rather, as combination of deficiences. In this context, it is difficult to deduce which abnormalities are the result of which deficiency. Only inborn metabolic errors that affect single micronutrient pathways may shed light on specific effects on the micronutrients on hematopoesis. To anemias from nutrition disorders can also be attributed the anemia in obesity. Similarly, starvation and chronic alcohol ingestion are often associated with anemia.
Keywords: micronutrients, anemia and minerals, anemia and vitamins, anemia and obesity, anemia and alcohol ingestion
mikronutrienty anémia a minerály anémia a vitamíny anémia a obezita anémia a alkohol
Interná med. 2019; 19 (12): 469-473
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by