Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Aneuryzmy abdominálnej aorty sú trvalou výzvou
Vladimír Šefránek
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2003
Problematika aneuryziem abdominálnej aorty (AAA), ohrozujúcich život príslušníkov staršej populácie, patrí medzi medicínske priority. Práca kladie dôraz na súčasnú koncepciu diagnostiky, indikácií a prehľad jednotlivých spôsobov liečenia. AAA vo väčšine prípadov prebieha asymptomaticky a ruptúra býva nezriedka jej prvým klinickým prejavom. Prognóza pacientov s ruptúrou AAA (mortalita až 90 %) je mimoriadne nepriaznivá v porovnaní s elektívne operovanými – tu sa napriek vysokému priemernému veku pacientov mortalita pohybuje pod hranicou 5 %. Aktívne vyhľadávanie pacientov s AAA lekármi I. kontaktu a ich neodkladné nasmerovanie do angiochirurgických centier môže prispieť k záchrane početných životov a zníženiu finančných nákladov na liečbu.
aneuryzma abdominálnej aorty ruptúra chirurgická liečba
Interná med. 2003; 3 (12): 724-728
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by