Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Informácie odborných spoločností
Angiologický deň ii. internej kliniky lfuk a fnsp v bratislave
Abstrakty dodal MUDr. Ewald Ambrózy.
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2005
Kým v minulosti sa angiológia vnímala ako odbor zaoberajúci sa len kŕčovými žilami a otvorenými nohami, dnes sa stáva centrálnym ťažiskom nielen v klinickej praxi, ale aj výskumu, o čom svedčí jej razantný vývoj v posledných rokoch. 26. januára 2005 sa konal po druhýkrát postgraduálne orientovaný Angiologický deň organizovaný II. internou klinikou LFUK a FNsP Bratislava. V tomto roku odznelo 15 prednášok s vysoko aktuálnou problematikou rizikových faktorov cievnych ochorení. Napriek tomu, že cievne ochorenia postihujú asi polovicu obyvateľstva a majú stále stúpajúcu tendenciu, nedostáva sa im náležitej pozornosti. Rizikové faktory vzniku a rozvoja aterosklerózy sú už dávno známe, ale ich vyhľadávanie a následná radikálna liečba je však u pacientov s periférnym obliterujúcim ochorením ojedinelá, v protiklade s pacientmi s manifestným postihnutím koronárneho riečiska. Treba si však uvedomiť, že pacient s periférnym obliterujúcim chorením má až v 90 % postihnuté aj koronárne riečisko. Podobne aj varixy dolných končatín a lymfedém patria medzi cievne ochorenia. Určite nie sú len kozmetickou chybou. Alarmujúce výsledky štúdie RELIEF ukázali, že až 60 % vyšetrených pacientov s manifestnými príznakmi chronickej žilovej nedostatočnosti o svojom ochorení nevedelo a ani nebolo liečených. Avšak včasnou liečbou a prevenciou dokážeme progresiu ochorenia výrazne spomaliťa predísť komplikáciám – trofickému defektu, ktorý aj keď pacienta priamo neohrozuje na živote, výrazne ho limituje v pracovnom a spoločenskom zaradení. Náklady na liečbu takýchto komplikácií pritom tiež nie sú zanedbateľné. Veríme, že aj takouto formou bude možné ďalej rozširovať vedomosti a záujem širokej odbornej verejnosti o problematiku cievnych ochorení.
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by